happychick

HappyChick

Happy Chick là một ứng dụng giả lập console với khả năng hỗ trợ cho hơn 18 loại console bao

scarlet app

Scarlet app

Ứng dụng Scarlet có đầy đủ các ứng dụng của bên thứ ba và bạn không cần phải bẻ khóa

ioshaven app icon

iOSHaven

Trình cài đặt iOSHaven cho phép bạn tải xuống các ứng dụng không chính thức và của bên thứ 3

appcake

AppCake

Ứng dụng AppCake cho phép bạn tải xuống và cài đặt các tệp IPA trực tiếp vào thiết bị iOS